B2B försäljning behöver bli digital, använda nya metoder för säljeffektiviserings

– Försäljning, Marknadsföring, Digitalisering, –

B2B försäljning behöver bli digital, använda nya metoder för säljeffektivisering

– Försäljning, Marknadsföring, Digitalisering –

Då kundernas behov och förväntningar förändrats, så bör B2B säljorganisationer se hur de kan bli digitala och hitta sätt att effektivisera försäljning i en sådan säljmodell. 

Hur väl B2B företag kan tänka digitalt kan bli skillnaden mellan de företag som når framgång och de som faller bakom konkurrenterna.  Eller, det verkar i alla fall troligt om vi kikar på Gartner’s nyliga rapport Future of Sales 2025, där detta underströks särskilt väl. Där menade man nämligen på att ”80% av B2B sälj-interaktioner mellan leverantör och köpare kommer ske via digitala kanaler” år 2025.

Med andra ord är det troligt att digitala säljmodeller snart kommer bli nödvändiga för fortsatt försäljning, där Christina Gomez (MVP på Gartner) pekar på att ”säljorganisationer behöver kunna sälja till kunder på alla platser där kunden förväntas engagera sig, interagera och genomföra transaktioner med leverantörer”. Detta bland annat till följd av att en ny generation nu växer in i allt fler beslutsfattarroller, samt att köpare blir mer och mer vana vid att köpa digitalt.

Hur kan din organisation bli digital?

Hur du kan skapa en säljorganisation där det digitala verkligen kommer först är med detta en fråga som förtjänar både tid och kraft. Där Gartner förklarar att “B2B säljare behöver vänja sig vid nya verktyg och kanaler samt ett nytt sätt att engagera kunder”. Utöver vilket de ger ett par tips om hur du kan förbättra försäljning i denna tid av förändrade förväntningar från kunder, inklusive att:

  1. Använda en variation av digitala kanaler och verktyg

Att hitta och använda digitala verktyg för att uppmuntra kundengagemang – och kanske till och med på sätt som speglar fysiska interaktioner – kan bli nyckel i denna nya tid. Uppå detta bör säljorganisationer använda och kommunicera genom en kombination av digitala kanaler.

  1. Tänka på hur du effektiviserar försäljningen 

Enligt Gartner så kommer ”säljare…behöva helt nya metoder för säljeffektivisering” för att kunna ”placera säljaktiviteter i linje med de engagemangskanaler och köpresor som kunder föredrar”. Vilket underströks av tidigare studie från 2019, där man fann att säljeffektivisering var en prioritet för många säljorganisationer. Någonting som blivit än mer prioriterat under pandemin.

Källa: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/future-of-sales-2025-why-b2b-sales-needs-a-digital-first-approach/