Digitala modeller för B2B försäljning är här för att stanna

– Försäljning, Marknadsföring, Digitalisering –

Digitala modeller för B2B försäljning är här för att stanna

– Försäljning, Marknadsföring, Digitalisering –

B2B köpare och säljare föredrar nu digitala interaktioner före traditionella, fysiska modeller.

I och med pandemin så har såväl B2B säljare som köpare rört sig online – vilket uppskattas av båda parter. Detta har exempelvis visats av McKinsey, vars nyliga undersökning visar att mer än 75 % av B2B köpare och säljare nu föredrar det digitala sättet att interagera – medan ringa 20 % av köpare skulle vilja gå tillbaka till traditionella, fysiska interaktioner. Detta på grund av faktorer såsom minskade resekostnader samt säkerhetsaspekten, och där McKinsey också understryker att köpare nu uppskattar att “självbetjäning och interaktioner på distans har gjort det enklare att…få information, lägga ordrar och arrangera tjänster”.

Med andra ord är digital B2B försäljning inte bara någonting som är standard nu under pandemin, utan kommer antagligen bara bli viktigare från och med nu. Detta då både köpare och säljare har sett de fördelar som kommer av att interagera digitalt, gentemot traditionella, fysiska interaktioner.

B2B beslutsfattare ser att det digitala är här för att stanna

McKinsey fann även ett gäng andra saker som kan vara bra att ha med sig, då de visar just hur troligt det är att B2B försäljning kommer bli mer och mer digital.  Exempelvis fann de att:

  • 90 % av beslutsfattare inom B2B tror att den digitala modellen är här för att stanna, och 75 % ser att den nya, digitala modellen är lika effektiv som, eller mer effektiv än, den var innan pandemin.
  • Nära 80 % av köpare ser att video är vitalt, och föredrar det gentemot exempelvis traditionella telefonsamtal.

Källor:

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-global-b2b-decision-maker-response-to-covid-19-crisis