Därför bör mångfald vara en prioritet för säljledare

– Försäljning, Organisation, Trender –

Därför bör mångfald vara en prioritet för säljledare

– Försäljning, Organisation, Trender –

Medan det är givet att mångfald & inkludering i säljorganisationen kan påverka resultatet positivt, så finns det än fler anledningar att samla en säljkår där olikhet är standard.

Mångfald kan påverka resultatet positivt, och magasin såsom Harvard Business Review har exempelvis poängterat hur en arbetskraft med människor från olika grupper, bakgrunder, etniciteter, kön och personligheter kan hjälpa organisationer öka omsättningen. Vilket även gäller för säljkåren specifikt, och där SBI nyligen pekade på att detta har mycket att göra med innovationskraften som fostras.

”Nästan all studier som funnit en stark korrelation mellan ett olikt säljteam och en positiv påverkan på omsättning… pekar på en bidragande nyckelfaktor: innovation som omfamnas och fostras”, säger de, och förklarar att ”om medlemmar i ditt säljteam ständigt möter prospekts och kunder på ett enhetligt sätt, så kommer du och ditt team inte kunna applicera nya strategier för olika eller… föränderliga kunder”.

En olik säljkår, å andra sidan, skulle antagligen inte stöta på denna situation till samma grad, utan ge er möjligheten att möta ett stort antal olika kunder och prospekts med olika tillvägagångssätt, tankar och idéer, vilket skulle kunna chansen att ni stänger fler affärer och ökar försäljningen – även i tider då både marknad och kunder förändras.

Det finns dock även ett annat perspektiv att titta på, nämligen talang/arbetsgivarvarumärkes-perspektivet. Där SBI menar på att ”DEI (Olikhet, Jämlikhet & Inkludering) har… blivit ett nyckelkriterium för sälj-inriktade jobbsökare när de letar efter ett företag att jobba för”. Alltså, potentiella medarbetare vill se en olik säljkår, vilket med detta skulle agera som ett sätt att kunna attrahera och rekrytera den absolut bästa säljtalangen. Vilket verkar troligt, och än mer om vi även kikar på en SalesLoft studie i ämnet och som innehöll svar från 400 säljare och köpare. Där visade man nämligen på att mer än 90 % ville se mer kvinnor i säljroller, samt en högre grad etnisk olikhet. Nära 80 % ville även se en större bredd av generationer  i säljkåren, medan 69% av köpare och 74 % av säljare ville se fler LGBTQ individer.

Med detta i åtanke blir det klart och tydligt att en olik säljkår, där olika grupper, bakgrunder, etniciteter, kön och personligheter finns representerade, borde ses som ett viktigt affärsmål som kan påverka omsättning positivt. Detta samtidigt som det kan ge er bättre möjligheter att attrahera de bästa säljarna.

Källa: https://salesbenchmarkindex.com/insights/why-sales-leaders-should-care-about-dei/