Social försäljning – effektiv för B2B

– Försäljning, Marknadsföring, Digitalisering –

Social försäljning – effektiv för B2B

– Försäljning, Marknadsföring, Digitalisering –

När färre evenemang och fysiska möten genomförs, så blir digital och social försäljning ett viktigt verktyg för B2B säljorganisationer. 

Pandemin har som bekant gjort så att event och fysiska möten blivit mer och mer sällsynta, då de flesta antingen har blivit inställda eller uppskjutna. Detta ställer självfallet många B2B organisationer inför ofantliga utmaningar, inte bara då de snabbt behöver byta modell och kanal utan även då studier visat att fysiska möten och evenemang ofta driver en stor del av leadgenerering och försäljning. Så, hur kan B2B organisationer då göra, om den tidigare modellen inte längre är en valmöjlighet?

En väg framåt är via så kallad social försäljning, vilket en Forbesartikel förklarar som ”processen av att bygga ett nätvärk av potentiella kunder och utveckla individuella relationer med dem via sociala nätverk”. En strategi som både kan bygga starkare relationer med kunder, samt göra sitt för att omsättningen ska öka – LinkedIn studier har exemplevis visat att ”89 % av topp-presterande säljare ser att sociala siter såsom LinkedIn är viktiga för att stänga affärer”, medan de säljare som går i fronten för social försäljning skapar uppemot 45 % fler affärsmöjligheter än kollegorna.

Att social försäljning kan ge resultat är med det ganska givet, och lika naturligt är det att det kan vara speciellt viktigt just nu. När det mesta sker på distans och majoriteten av kunder spenderar en stor del av sin tid online. Där social försäljning kan tillåta er att möta kunderna där de är, och vara en del av en större, digital strategi där kunder engageras i olika kanaler, på olika sätt. Precis som vi pratat om tidigare.

Källor:

https://www.pcma.org/covid-19-impact-events-industry-planners-survey-results/

https://www.forbes.com/sites/theyec/2020/04/14/what-all-entrepreneurs-need-to-know-about-social-selling/?sh=7e8ed9b11510

https://www.forbes.com/sites/theyec/2021/01/13/why-now-is-the-time-for-social-selling/?sh=1796589725ce

https://www.demandgenreport.com/features/industry-insights/integration-with-social-sms-other-channels-improving-relevance-results-from-email-campaigns