Ett inkluderande digitalt möte – hur gör vi det?

– Möten, Organisation, Digitalisering –

Ett inkluderande digitalt möte – hur gör vi det?

– Möten, Organisation, Digitalisering –

Där Mångfald & Inkludering är en viktig faktor att ha i åtanke för rekrytering och medarbetarupplevelse, så är det även någonting som behöver funderas på då det kommer till möten som hålls. 

Speciellt viktigt blir detta nu, då digitala möten snabbt blivit normen och det blir en framgångsfaktor att tänka på de olika människorna som deltar i mötet och säkerställa att alla inkluderas, känner sig bekväma med att delta och kan dra nytta av mötet i fråga. Där det finns en mängd olika sätt att gå tillväga, och där vi kan kika på det distansbaserade tech-bolaget Ultranauts som exempel – där man sedan start fokuserat på att ge plats och möjligheter för den enorma talang som finnes hos människor på autism spektrumet.

Organisationen, som sedan starten 2013 har fokuserat på mångfald & inkludering och som uppå det har haft en utspridd arbetskraft sedan dag 1, gör nämligen ett par saker annorlunda på sina möten för att ”skapa en säker plats som tillåter alla att bli hörda”. Inklusive att:

  • Ha textning till videomöten, för att förenkla för medarbetare som föredrar att ta in information via text.
  • Skicka ut agendas innan mötet äger rum, så att medarbetare som ej är bekväma med att tala i grupp kan bidra i textform och förbereda detta i förtid, samt
  • Spela in möten och arkivera dem, för medarbetare som hellre läser än lyssnar men även för att bygga en öppnare organisation.

Detta, i kombination med en mängd andra åtgärder för att skapa en inkluderande organisation – såsom daglig feedback och medarbetarprofiler som specificerar i vilken form medarbetaren vill ha feedback i, har bidragit till att skapa en transparent organisation med en särskilt stark kultur. Utöver vilket organisationen kan agera som inspiration för hur vi kan tänka på digitala möten i denna tid av osäkerhet och utspriddhet.

Där, om vi ska försöka summera tillvägagångssättet och ge några generella tips, det kan handla om att (1) lära känna de som verkar i organisationen, och (2) erbjuda alternativ och anpassa möten för att passa medarbetarna.  Där det med andra ord är viktigt att be om feedback och lyssna på vad medarbetarna behöver för att bekvämt kunna delta och vara aktiva, och sedan agera på det vi lärt oss genom att lyssna.

Källa: https://www.nytimes.com/2020/10/18/technology/ultranauts-remote-work.html.