”Vi skulle ha kört ett videomöte”

– Möten, Digitalisering, Kommunikation –

”Vi skulle ha kört ett videomöte”

– Möten, Digitalisering, Kommunikation –

Video är ett viktigt medium vid digital kommunikation, för att skapa sammanhållning och engagemang i teamet.

Video kan göra skillnad, och i en nyligen publicerad rapport från Vimeo ser vi detta klart och tydligt. Där visade man nämligen att video-kommunikation kan hjälpa ledare att få medarbetare att röra sig mer i samma riktning och känna sig mer sammankopplade med kollegorna. Uppå detta pekade även rapporten på att medarbetare som använder videokommunikation rankar sina respektive organisationer bättre i områden såsom kommunikation mellan kollegor, engagemang och samarbete – jämfört med de som ej använder video på samma sätt. Och faktum var att detta gällde även före COVID-19 gjorde så många fler interaktioner digitala.

Det känns naturligt. Med video får vi ju möjligheten att se varandra och knyta ihop en röst med ett ansikte, vilket kan göra det enklare att känna sig sammankopplad med de övriga i mötet. Det kan även bli enklare att känna sig delaktig i det sammanhang som är mötet, samtidigt som förståelsen kan bli bättre då vi får mer att gå på än bara röster. Faktorer som kan göra såväl samarbetet som engagemanget starkare.

Det finns dock en sak till att ta i beaktning här, nämligen vikten av transparens och autenticitet. Någonting som gör det enklare att känna för, lyssna och förstå någon, vilket är speciellt viktigt för den yngre generationen. Och där är video (och framförallt live-video) ett steg i rätt riktning, vilket vi även ser att Vimeo indikerar i sin rapport. Där de förklarar att:

”Det finns någonting unikt med live-video. Det ger oss möjligheten att se människor som de verkligen är, utan puts, filter eller manus. Och detta är delvis vad som skapar en känsla av sammankoppling; där den ”live action” (och) ”allt kan hända” kvalitén som video har erbjuder något som liknar verkligheten.”

Tänker vi på det som så kan vi även se att just video har en viktig roll att spela i det digitala mötet för att det får oss att känna oss närmre varandra, och ger oss möjligheten att interagera på ett sätt som liknar interaktionen i ett fysiskt rum. Faktorer som kan bli avgörande då vi nu ser allt färre fysiska möten.

Genom att göra nästa möte till ett interaktivt, inkluderande videomöte, där alla ombeds ha kameran på, så kan ni göra en stor skillnad. Inte bara då det kommer till att öka chansen till att deltagarna förstår, lyssnar och engagerar sig i mötet, utan även för att de ska känna sig närmre varandra.

Vilket är viktigare nu än någonsin.

Källa: https://lp.vimeo.com/rs/582-GOU-684/images/Vimeo-This-should-have-been-a-video-2020.pdf